Algemene voorwaarden

  1. Je bent 6 jaar of ouder, kinderen onder de 18 jaar zijn onder begeleiding van een ouder, de organisatie kan om legitimatie vragen.
  2. Je dient 30 minuten voor het gekozen tijdslot aanwezig te zijn. Als je van 11:00 tot 12:00 hebt geboekt, dan dien je om 10:30 uur aanwezig te zijn.
  3. Je bent gezond van lijf en leden.
  4. Je weegt maximaal 125 kilogram (bij twijfel zullen we jouw gewicht meten).
  5. Je bent niet onder invloed van drank en/of verdovende middelen.
  6. Het abseilen is geheel op eigen risico, wij dragen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan jouw of andermans eigendommen.
  7. Indien je door plotseling opkomende angst of welk andere reden dan ook, niet meer wil of kan abseilen, dan zal geen restitutie van de ticketkosten worden verleend.
  8. Er volgt geen restitutie van de ticketkosten als je niet aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoet.
  9. Indien het weer ons in de steek laat zullen wij het evenement verplaatsen naar een nog te bepalen nieuwe datum. Het aangekochte ticket blijft geldig en kan worden gebruikt op de nieuwe datum. Het ticket dient wel getoond te worden op de nieuwe datum.
  10. De organisatie, RotaryClub de Zaan-Zaandijk en de medewerkers van Industrieel Klimmen, behouden zich het recht voor, indien naar hun oordeel enige onveilige situatie ontstaat en/of zal ontstaan, de activiteiten te staken of op te schorten.